█ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ►►►
ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ
Kittall Media Network

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಣಿ ಸನ್ವಾರಾ, ಮೇ 27 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್, ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟಾ, ಕೆ.ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಎಂಪಾಯರ್ ಮಿಸ್ಚೀಪ್ ಮ್ಹೊಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ಕಿಡ್ ( ಸ್ವಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಆನಿ ಜೋಸ್ ಅಲುಕ್ಕಸ್ ಬಾಂದಪ್)  ಹಾಂತು ಅಟ್ರಾವೊ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕಥಾಕಾರ್ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್ ಹಾಂಕಾ 2017  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ದಾಯ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೆ.ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್  ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಿದಾನ್‌ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆ.

█ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►►►

ಸೊಫಿಯಾ - ಏಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್

ಸೊಫಿಯಾ - ಏಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್

ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಹಾಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುನ್ , ಹ್ಯಾರಿ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣೆ ಕಥಾ - ಪಠ್‌ ಕಥಾ ಆನಿ ಪದಾಂ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಸೊಫಿಯಾ - ಏಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್’ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

 

ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►
ದಾವ್ಯಾ ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಮಧೆಂ ಕವಿ ಸಮನ್ವಯಿ - ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ

ದಾವ್ಯಾ ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಮಧೆಂ ಕವಿ ಸಮನ್ವಯಿ - ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ

Kittall Media Network

ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಫುಟ್ಬೊಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನ್ ಗೊಲ್ ಮಾರ್ತಾ, ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಪಾಂಯ್ ಬಳ್. ತೋ ಉಜ್ವೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ಯಾಂ. ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನ್ 

 
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►
ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ

ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ

"ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಯ್ ತರ್ ... ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಭಗ್ಸಿನಾಂಯ್ ತರ್ ತುಂ ಖರೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣಿ ಜಿಯೆನಾಂಯ್..." "ಮ್ಹಾಕಾ ’ಹಾಂವೆಂ’ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ... 

 
ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ►
ರಕ್ಷಾ ಕುಡ್ಕಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಕರ್ಣ

ರಕ್ಷಾ ಕುಡ್ಕಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಕರ್ಣ

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಪ್ರಭಾ ದತ್ತ್ ಅನಿ ನಕ್ಕೀರನ್ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಮಾನ್ವೊಂಚಿ ಕ್ರಮಾ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮರ್ಣಾಶಿಕ್ಷೆಚಾ ಫರ್ಮಾಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗೀ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆ 

 

ವಿಶೇಸ್ ►
ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೆ!

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೆ!

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಹತಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೈಂಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬರ್ಟೊಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ಬಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಸೊಕ್ಸಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ಏಕ್ ಕಂಪಾಸ್, ಏಕ್ ನಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಚಿಲಿ ಪಡ್ಲಾಕ್ ಆಸಾ 

 
ಕವಿತಾ ►
ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಯಾಂ ಗೊ

ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಯಾಂ ಗೊ

ಸ್ಟೀಫನ್, ವಾಮಂಜೂರ್

ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಧರ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಭಿಜನಾ.. ಮನಾಂಯ್ ಭಿಜ್ತಾತ್. ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಮಾತಿ ಮಾತ್ರ್ ಪರ್ಮಳನಾ.. ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾತ್. ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿವಾಳ್ತಾತ್, ಯಾದಿ ಕಿರ್ಲತಾತ್. 

 
ಪ್ರಮುಖ್ ಖಬರ್ ►
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಲೋಬೊ ಪ್ರಭು ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಶಿಲ್ಪ ಆಕೃತಿ ಅನಾವರಣ್

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಲೋಬೊ ಪ್ರಭು ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಶಿಲ್ಪ ಆಕೃತಿ ಅನಾವರಣ್

Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂನಿ ಸರ್ವ ಮಾತೃ ಭಾಷಾ ವಾಪರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ. ಹ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖಾವಯಲೆ ಪೀಳಿಗೆಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ವೊರವಚೆ ತಶಿ ಜಾತ್ತಾ  ನಂತಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 

 
Search

█ ► ಉಡಾಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ : 1973

1973  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನವೆಂಬ್ರಾಚೆ 4 ತಾರಿಕೆರ್, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳೂರ್ (ರಿ) ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್. ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. 


█ ► ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ