Essays

ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್    -    ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಬಫೆಕ್ ವೊಚೊನ್, ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಕ್ವಾನಾಂಚ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಶಿತಾಬರಿಂ ಆನಿ ಕಡಿಯೆಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ 

 

ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸೆಪ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ    -    ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಆನ್ಯೇಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಸೆಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್’. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಸಾಂದೊ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊಯಿ ಸೆಕ್ಸಿ? ಏಕ್ ಈಡಿಯೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಆಸಾ. ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೆಚ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. 

 

ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿನ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸಾಲು    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ತನ್ನ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂತಸ ನನ್ನದು. ಹಲವಾರು ನಿವೃತ್ತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವರ್ಗವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆ ನೆಲೆಸಿದ ಮಿತ್ರರು

 

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್- ಸಾಹಿತಿಕ್ ಒಳೊಕ್!    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಈಶ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಏಕ್‍ಚ್-ಸಾಹಿತ್ಯ್! ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ

 

ಸಂಗೀತಜ್ಞಾನಮು ಭಕ್ತಿ ವಿನಾ    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಈಗಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಘೋಷಕರಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪೋ ಒಪ್ಪೋ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತವೆಂದರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ...

 

ಭಾವಗಾನ ತೋರಿದ ಒಲವಿನ ಹಾದಿ    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

"ಈ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಿಜವಾದ ಒಲವಿನ ಉದಯ? ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಸುಮಧುರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಫಲಶ್ರುತಿ? ಪ್ರಿಯ ಕೇಳುಗ, ಒಲವಿನ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ"ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ

 

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್    -    ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಧರ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಅನುಗುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂವ್.

 

ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತಮಿಳ್ ಪದ್!    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ; ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಮಿಳ್ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಕೊಣ್ ತರೀ ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್...

 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆತಾಂ ಅಕಾದೆಮಿನೀ ವಿಂಚ್ಲೊ    -    ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಎಡ್ವಿನಾಚಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಂಟೊ ತಸಲಿ ಅಂಕಣಾಂ, ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್, ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಬ್ಲೊಂಡಿ, ತಾಚೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಆನಿ ಉಡಂವ್ಚೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್, ತಾಚೆಂ Sense of humour, ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ, ತಾಚ್ಯೊ ಬಣ್ಣಕಡ್ಡ್ಯೊ, ತಾಚಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ತೊ ಬೆಜ್ಮಿ, ಜ್ಯೋ, ಇಮೆಲ್ಡಾ, ಭಾಟ್ ಮಿಂಗೆಲ್, ಸಾಯ್ಮನ್, ಎಡಿ, ಭಟ್ಟು , ಆರನ್ ಆನಿ ಇಜ್ಜಾಕಯ್ ಹಾಣಿ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾ.

 

"ಮಾತುಕತೆ"- ಎಂಬ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಪ್ರತಿವಾರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುವುದು ಅಂಥ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತನ್ನ ಸಹಜ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಕೊನೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 

 

ನವ್ಕರೆಚಿ ಶಿಕಾರಿ    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ತೊ ದೀಸ್ ಸೊಮಾರ್ ನವೆಂಬರ್ ನೋವ್ ತಾರೀಕ್. ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜವಾಬಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ವೆಸ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ. 

 

ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದೀ ಮಾಯೆ    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೀಕರ ಅನುಭವಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರ ನಡೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ...

 

ಪಟ್ ಪಟ್ ಬುಲೆಟ್    -    ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹ್ಯಾಲಿಕೊಪ್ಟಾರಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಮೋದಿ ಆಯ್ಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾಬ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯೊ ಗೊಣಿಯೊ ಸಾಗ್ಸಿತಾಲೊ, ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಣ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. 

 

ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸಿಗದ ತರಬೇತಿಯ ನುಣುಪು    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುವನಂತಪುರದ ತರಬೇತಿಗಳು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ವಯಸ್ಸು, ಅವಕಾಶ ಎರಡೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸಿಗದ, ಸಮಯಕ್ಕೊದಗದ ಈ ತರಬೇತಿಗಳ ನುಣುಪು ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಡಲೆಯಂತಾದರೂ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳು, ಸಮಾನ ದು:ಖಿತರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ.

 

ವಾತಾನುಕೂಲಿ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಬಯಲಿನ ಬಿಸಿಗೆ    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉದ್ಘೋಷಕರದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಕರ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಹೇಳತೀರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ, ಕಲಾವಿದರ ಪೂರ್ವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಬರೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಹಿ ಪಡೆದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ತಪ್ಪಾಯಿತೋ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಗೂ ಉದ್ಘೋಷಕರೇ ತಲೆದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 

 
█ ► 90 ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್

ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿ' ಸೊಜಾ - ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ [ D.O.B : 09-03-1927 ]

█ ► ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ