ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ.  ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್ ತರೀ ತೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ, ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ, ವಿಮರ್ಸೊ, ಗಿತಾಂ ಆನಿ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಯ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ತಾ. ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಸಮೂಹ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ.   ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ 'ಮತಿಂತ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆಂ' ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ 'ಉಜ್ವಾಡ್' ಹಾಚೆರ್ 'ಪುರ್ಪುರೆ' ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದಾಚಿಂ ತಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ 'ಪಿಂತುರಾಂ' ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದಾಚೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ. ರಾಕ್ಣೊ, ಮಿತ್ರ್, ಆರ್ಸೊ, ಉಜ್ವಾಡ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ದೈವಿಕ್‌ಆಮೃತ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ದಿಸಾಳಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್, ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಚಾಳಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಬಂದ್, ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾ, ತಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರವ್ನ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಒಳಕ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ.  ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಉದಯವಾಣಿ (ಯುವ ಸಂಪದ ವಿಭಾಗ್) ಪತ್ರಾರ್ ತಶೆಂ ಪಂಜು.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ರಾಕ್ಣೊ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಯುವಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್.  ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೊ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 

Recent Archives

ಶ್.. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಜ್... ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ        2017-09-06 17:16:36
  |     |   

ಕಾಲ್ ಲಾಗಿಂ - ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಣೆಂ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಿಣೆನ್ ಫೆಸ್’ಬುಕ್ಕಾರ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾನಾಚ್;ಲೇಕಿಕಾ ಚೇತನಾ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. "ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ!! ಇದೇನಾಯ್ತು...ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ!!" ವಾಚ್ತಾನಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಖಂಚಾಯ್ ಎಕಾ ಚಾನೆಲಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಸಿರಿಯಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಚಾನೆಲ್ ಬದ್ಲುನ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಖಬರ್ ವ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ಘಾಮೆಲೊಂ. ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಲೇಕಿಕಾ ಪತ್ರ್-ಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೇಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್. ಖಂಯ್’ಗಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕ್ಸುರಿ ತಶೆಂ ಆಸಹಯಾಕ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೆರ್ ಮಾರ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಗುಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಾರ್ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾದೆಕುನ್’ಚ್ ನೀಚ್ ಖುನಿಯೆಗಾರಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೀದಾ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಮಾರ್ನ್ ತಾಣಿಚ್ ಜಿವ್ಗಾತ್ ಕೆಲೊ. ತರೀ ತೀನ್ ಗುಳ್ಯಾಂನಿ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲೇಕಿಕಾ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಚೆ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮೂಳ್’ಭೂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

 

 

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಲೇಕಿಕಾ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಕ್ ವೊಳ್ಕಾನಾತ್ಲೊ ಕೊಣ್’ಚ್ ನಾ. ಕನ್ನಡಾಚೊ ಮಹಾನ್ ಕವಿಪ್ರರ್ತ್-ಕರ್ತ್ ’ಲಂಕೇಶ್’ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್’ಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್ ತಿ.  ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ಸಾಹಿತ್ಯ್ಪತ್ರಿಕಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಸಾಜೆಯ್’ಚ್’. ತಿಂ ಏಕ್ ಲೇಕಿಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂನಿತತ್ವಾಂನಿವಿಚಾರಾಂನಿ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಸೊಡ್ - ದೊಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಸತ್ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂಬರಯ್ತಾಲಿಉಲಯ್ತಾಲಿ. ರಾಜಕೀಯ್ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಅನಾಚರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಬರೊವ್ಪಿಯ್ ವ್ಹಯ್. ಆರ್. ಎಸ್. ಎಸ್.ಸನಾತನ್ ಹಿಂದೂ ಮೂಳ್ಭೂತ್‌ವಾದಿಂಚೆ ವಿಚಾರ್ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಯೋಜನಾಂ ತಿಣೆ  ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಿಚೆ ವಿಚಾರ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. 

 

2000 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಿಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್  ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾತಾನಾರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್  ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ತಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸೊಡ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪತ್ರ್ ಆರಂಭ್ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸತಾಂ ತಿಣೆ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಿಚೊ ಆಕೇರಿಚೊ ಆಂಕೊ ಸಪ್ಟಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆಚೊ ಸರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಿಣೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಸಮೇತ್  ಕೆಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಚ್ ನಯ್ ಆಸ್ತಾಂಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಲೇಕಿಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪರಿಧೆಂತ್ ತಿಣೆ ಅಪ್ಣಾಕ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ್ಕೊಮುವಾದ್ ವಿರೋಧಿ ಚಳ್ವಳೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಆಂದೋಲನಾಂನಿ ಲೊಕಾಸಾಂಗಾತಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ತಿ ಝುಜ್’ಲ್ಲಿ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಲೇಕಿಕಾ ತಿ. ಅಪ್ಣಾನ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ತತ್ವಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾತಾನಾ ಸಲ್ವಣಿ ಮಾಂದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂಆಭಿಯಾನಾಂಆಂದೊಲನಾಂನಿ ಝುಜ್’ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಕ್ ನೀತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ಖುನಿಯೆಗಾರಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚೇರ್ ಆಸಾ.

 

ಫೇಸ್’ಬುಕ್ಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಫೇಸ್’ಬುಕ್ಕ್ ಖಾತ್ಯಾಚಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟಾರ್ ತಿ ಆಸ್ಲಿ. ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಖಂಚಾಯ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಣೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಭೊಧಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ "ಏನು ಮರಿಏನು ವಿಷಯ?" ಮ್ಹಣೊನ್. ಹೊ ”ಮರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್’ಚ್ ಏಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಆನ್ಬೋಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಆಜ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳನಾತ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಃಖಾಂ ದೆಂವ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್  ತಿ  ’ಗೌರಿ ಆಮ್ಮ’ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ’ಗೌರಿಯಕ್ಕ’ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚಿ ಮರ್ಣಾ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಫೇಸ್’ಬುಕ್ಕಾಂತ್ ಗೌರಿ ಆಮ್ಮಗೌರಿಯಕ್ಕ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪೊಸ್ಟ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಜೆ.ಎನ್.ಯು. ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಆನಿ ಗುಜರಾತ್ ದಲಿತ್ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ತರ್ನೊ ಮುಕೆಲಿ ಜೆಗ್ನೇಶ್ ಮೆವಾನಿಕ್ ತಿಣೆ ಅಪ್ಣಾಚೆ "ಪೂತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ’ನನ್ನ ಕೂಸುಗಳು’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂ ನಕ್ಸಲ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೂರತೆಚಿ ವಾಟ್ ಸಾಂಡುನ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಸಮೇತ್ ತಿಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ ನೀತಿನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚೆಂ ಧೋರಣ್ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಠೀಕಾವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ.

 

ಆಶೆಂ  ಆಸ್ತಾ  ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಂದೂ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಿಕಾ ಜಿವೆವ್ಶಿ ಮಾರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ?  ಮೂಳ್’ಭೂತ್ ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಾಂತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ’ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲೊ ವಾ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚಿ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹತ್ಯಾ ಕರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ತತ್ವಾಂಕ್ ವಾ ಲಿಕ್ಣೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಬಡ್ಡೆಂ ಹಾತೆರ್ - ಹತ್ಯಾ. ಹೆಂ ಆತಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ  ಘಡ್ಚೆಂ  ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕಾಂಯ್ ನಯ್, ನರೇಂದ್ರ ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಗೋವಿಂದ್ ಪನ್ಸಾರೆಎಮ್. ಎಮ್. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡ್ಲ್ಯಾರೀಯ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

 

 

 

ಆಜ್ - ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಆಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಖಂಚೆಯ್ ವಿಚಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ನಾ. ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾ. ಮೂಳ್’ಭೂತ್ ವಾದಿಂಕ್ ಲಗಾಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ದಾಬೊಲ್ಕರ್ಪನ್ಸಾರೆಕಲ್ಬುರ್ಗಿಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚೆ ಖುನಿ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಫಿಲ್ಮಿ ನಟ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನಾನ್ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲ್ಲೆಖ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ? ಆಮಿರ್ ಖಾನಾನ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ದಿಲೊ - ಹೆಂ ಆತಾಂ ಚರಿತ್ರಾ. ಮೂಳ್’ಭೂತ್’ವಾದಿಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ರಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಾಂತಿಯ್ ಬರೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಸಾತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿ. ತಿ ಆತಾ ತಾಂಕಾಂ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ಕೆ.ಎಸ್ ಭಗವಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ತಮಿಳ್ ನಟ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮೂಳ್’ಭೂತ’ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲಾ. ಆಸಮನಾತಾಭೃಷ್ಟಾಚಾರ್ಶೋಷಣ್ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರಾಚೆರ್ ಕೆದಾಳಾ ಫಾತೊರ್ ಉಡವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಿತ್ ಸಾಂಗುಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತರ್ನೊ ದಲಿತ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೆವಾನಿಚೊ ತಾಳೊ ಹೆ ಮೂಳ್’ಭೂತ್’ವಾದಿ ಚಿರ್ಡುಂಕ್ ಪುರೊ. ಆದ್ಲೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರ‍ಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿನ್ ಉಣ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾತಾಂನಿ ಪುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಸುರಕ್ಷೆತೆವಿಶಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಯು.ಆನಂತ್ ಮೂರ್ತಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾತಾನಾ ಪಟಾಕಿ ಮಾರ್ನ್ ಹೆ ನಾಚ್ಲೆ. ಲೇಖಕಿ ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಕ್ ಆಶ್ಲೀಲ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಪೊಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ.... ದೂಕ್ ಬೊಗ್ತಾ. ಕಸಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್?

 

 

ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ಆಕೆರ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ಕೆದಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸನಾತನ್ ಮೂಳ್’ಭೂತ್’ವಾದಿ ಅಪ್ಲಿಂ ಕಪಟಿ ತತ್ವಾಂ ಲೋಕಾಂಚೆರ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಥಾಂಪುಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ತಸ್ಲೆ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ತಾಂಚೆ ಕಪಟಿಪಣ್ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತೇ ಆಸ್ತಾತ್. ಜರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮೂಳ್’ಭೂತ್’ ಸಂಘಟಾನಾಂಚೇರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಲಗಾಮ್ ಘಾಲಿನಾ ತರ್, ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್ - ಅಸಲೆ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಝುಜೊನ್ ಆಮರ್ ಜಾತಾನಾ. . . ಮೊರ್ಚೆ ವಿಚಾರ್’ವಾದಿ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ವಿಚಾರ್’ವಾದಿಂಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ - ಹೆಂ ಸತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸೊಂ!

 

► ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ.