News Reports

ಸಿ| ಶಾಲೆಟ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಕ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್    -    Kittall Media Network

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆಟ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ 7.04.2017 ವೆರ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಾ, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಕ್‌ಲೇ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ 'ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ದೊತೊರ್' ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ.  ’ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಚಿ ಆತ್ಮಿಕತಾ’ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ತಿಣೆ, ’ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ರುದಾನಾಕ್ ಭಾರತಾಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸ್ಪಂದನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ. 

 

ಮುಂಬಯಂತ 'ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ'    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಹಯೋಗಾನ ಮುಂಬಯಂತ ದಿ. 18-03-2017 ಆನಿ 19-03-2017 ತಾರ್ಕೆರ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ದೋನ ದಿಸಾಚೆ 'ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ' 'ಶಿಗ್ಮೋತ್ಸವ' ಏಕನಾಥ ಠಾಕೂರ ರಂಗಮಂಟಪಂತ ಮುಂಬಯಿ ಮಾಹಿಮ್ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಾಂತ ಭಾರೀ ಸಂಭ್ರಮಾನ ಚಲ್ಲೆಂ.

 

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್, ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್    -    Kittall Media Network

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೋ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೇಖಕ್, ನಾಟಕ್ ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ನಂತೂರ್ಚೊ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭು ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್(ರಿ)’- ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುಚ್ಯಾ ಕೆ.ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಮ್ಹಾಲಾಂತ್ ( ದುಸ್ರಿ ಮಾಳಯ್, ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹಾವ್ಜ್ ವಯ್ರ್ )  ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಗ್ಯಾಲರಿ ’ಆರ್ಕಿಡ್” ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ಥಾವ್ನ್ 6 ವೊರಾಂಪರ್ಯಾಂತ್ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್-ಸಂವಾದ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ(ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್) ಹಾಂಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕಾಣಿಯಾಂಪುಂಜೊ ’ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತೊಲೊ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಗಟನಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

 

ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ 61 ವಿ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತಾ    -    Kittall Media Network

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತಾ - 61 - ಚಿಕಾಗೊಚ್ಯಾ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ 

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ - ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2017    -    Kittall Media Network

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ 'ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ' ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಗೆಲೆ ಏಕ ದಿವಸಾಚೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಕಾನ್ವೆನ್‌ಶನ

 

ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಂತ್ ಕೆವಿನ್    -    Kittall Media Network

ಸವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ ಕೆವಿನ್ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ಮ್ಹಜೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾಚೆ ಯಾದಿ ಆಜೂನ್ ಮನಾಂತ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕನಾ...

 

ಎಡ್ವಿನ್.ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ - ಸಂವಾದ್    -    Kittall Media Network

ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ " ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಯ್ಲಿ. 

 

ಬಹ್ರೇನಾಂತ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ    -    Kittall Media Network

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಬಹ್ರೆನ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಹ್ರೆನ್ ತರ್ಫೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. 

 

ಡೊ| ರೊನಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ    -    Kittall Media Network

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆವೃತ್ತೆಚೊ ಸ್ಥಾನೀಯ್ ಸಂಪಾದಕ್ ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾ  2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ

 

ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 

 

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಥಿಕ್ ಕು| ನಿಶೆಲ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ.    -    ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾಕ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಚಮ್ಕಾತಾನಾ, ತಾಚೆಪರಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಮೇಲ್‌ಫಾಂಕ್ತ್  ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

 

ಅಮೃತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ,ಸನ್ಮಾನ್    -    ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ

ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣ್ ಅಗ್ನೇಸಿಯಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಹಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ’ ಅಮೃತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ’  ಒಕ್ತಾಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಬೆಥನಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಘರಾಂತ್, ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ದಿಸಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್,  ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೆಂ. 

 

ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸತಾಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಾ    -    Kittall Media Network

"ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್‌ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ.

 

ಹಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ - ಮಾ| ಗ್ರೆಗರಿ ವಾಸ್    -    Kittall Media Network

ಸೊಮ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ, ಕುರ್ಪೆಝರಿನ್ ತೆಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ. ತಾಚೆ ಸೆವೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ 

 

ಎಚ್.ಜೆ ಗೋವಿಯಸಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್    -    Kittall Media Network

ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯಾಂಗಾರ್ ಎಚ್.ಜೆ ಗೋವಿಯಸಾಕ್ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಮಹಾ ಜಮಾತೆವೆಳಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ಲಿ. ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರತಿಶ್ಠಿತ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್,ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಸವೆಂ ಐವಜ್ 75,000 ರುಪಯ್ ಅಟಾಪ್ತಾ.  

 
█ ► 90 ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್

ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿ' ಸೊಜಾ - ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ [ D.O.B : 09-03-1927 ]

█ ► ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ