News Reports

ಆಕಾಂತ್‌ ಉಬ್ಜಂವ್ಚ್ಯಾಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಜಾಗ್ರುತ್‌ ರಾವಾ! - ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್    -    Kittall Media Network

" ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೆದ್ನಾಂಯ್‌ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ 'ವರ್ಸಾಚೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್‌ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್‌ ಕಾರಣ್‌ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತೊ ಸಬ್ಡ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೋಕ್‌ಯೀ ಕಾರಣ್‌ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್. ಲೊಕಾಮತಿಂತ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್‌ ಜಣ್ ಫೇಕ್ ಮೆಸೆಜಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ ಕರ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್‌ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್‌ ಇಡೆಂ ದಿತಾತ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ. ತೊ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ 9 ವ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್‌ ಮುಕೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ 'ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನಿಸ್' ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪ್ ದೀವ್ನ್‌ ಆಸ್ಲೊ.

 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ.    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ

 

ಜೊಮೆಲ್, ರೋಶು, ಜೋನ್ - ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವಿಜೇತ್    -    Kittall Media Network

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್’ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ – 2017 ಹಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಜೊಮೆಲ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮರ್ತಲ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕವಿತೆಕ್ ರುಪಯ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚ್ಯಾ ತೀಂತ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಕವಿತೆಕ್ ರುಪಯ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಜೋನ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾತಪಾಸ್ಣಿ ಕವಿತೆನ್ ರುಪಯ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.

 

ಸುರತ್ಕಲಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಶಾಸಕಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್    -    Kittall Media Network

ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಡ್ಗಾ ವಿದಾನ್ ಸಭಾ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ.ಎ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವಾ ಹಾಣಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. 

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ರಯಾರಿ ದಿ. 20-11-2017 ವೆರ್ ಮಂಗಳೂರು ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂಧ್ರ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸುವಾಳೊ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಲೆ. 

 

ಫ್ರಿವಿಟಾ ಆನಿ ನಿವಿಟಾಕ್ 'ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಆನಿ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ 'ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ'    -    Kittall Media Network

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ 'ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ದೊಗಾಂ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಫ್ರೀವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಆನಿ ಖೆಳಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್,  ನಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ  ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್, ಪರಿಸರ್‌ವಾದಿ, ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಹಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ    -    Kittall Media Network

ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಚೊ ಕಳೊ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ 

 

ಕೊಂಕಣಿ ತೋಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ - ಉಪನ್ಯಾಸ್, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ    -    Kittall Media Network

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಕಾಲೆಜ್ ಆವರಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡಾ| ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಸಭಾಭವನ್

 

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ    -    Kittall Media Network

ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಕಥಾ - ವ್ಯಥಾ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ರೇಡಿಯೊ  ರೂಪಕ್ ’ ಕಾಡ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದ ಬೆಳಕು’   ಕಾರ್‌ ವಾರ್ ಆಕಾಶ್‌ ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 

 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ 18 ಭುರ್ಗಿಂ, 27 ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ 18 ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ 27 ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಮಾಂಡ ಉಗ್ತಾವಣ    -    Kittall Media Network

ಮಂಗಳೂರಚೆ ವಿ.ಟಿ. ರೋಡ್, ವಿಠೋಬಾ ದೇವಳಾಂತ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹಚೆ ಅಂಗ ಜಾವನ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ  ಶಿವಣೆ ಉತ್ಪನ್ನಾಚೆ ಮಾಂಡ, ಕರಕುಶಲವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆನಿ ವಿಕ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಾಂತ ಮಾಂಡುನ 

 

ದುಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ - ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆಯಾಂ    -    Kittall Media Network

ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಚಿ ಬಾರಾವಿ ಕೃತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ನಾಟಕಾಂ ಪರಿಂ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್

 

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ.    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್‌ ಅರ್ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್‌ ದಾಯ್ಜಿ - ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017 ಜಾಹೀರ    -    Kittall Media Network

ಮಂಗಳೂರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ದಿವಚೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017 (ಕೊಂಕಣಿ ದಾರಲೆ ವಿಭಾಗಂತ) ಸಮಾಜೋನ್ನತಿ ಆನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಮಸ್ತ ವರಸ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲೆಲೆ ಕೇರಳಚೆ 

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ - ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರನ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳ್ಳೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ 'ದುಸರೆ ಪಂಗಡಾಚೆ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ' 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ