News Reports

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ - ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರನ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳ್ಳೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ 'ದುಸರೆ ಪಂಗಡಾಚೆ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ' 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಾಹೀರ    -    Kittall Media Network

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ 2017 ಖಾತಿರ ಗೊಂಯಚೆ ನಾಮಾನೆಚೆ ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಜೋಗ ಹಾಂಗೆಲೆ 'ಖಾಂದ ಆನಿ ಹೆರ ಕಥಾ' ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾ. ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಖಾತಿರ ಮಂಗಳೂರಚೆ ನಾಮಾನೆಚೆ ಕವಿ, ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್‌ ಹಾಂಚೆ 'ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್' ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾಂ.

 

"ಗಡಿ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡಾಜೇ" - ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ    -    Kittall Media Network

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗಡಿಭಿತರ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾವಜೆ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ. ಹೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತ್ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ವಿಶ್ವಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್.

 

ಎನ್’ಬಿಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ    -    Kittall Media Network

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿಂ 9 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ, ’ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕಾಶ್’ ಪಂಗ್ಡಾಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂಭಿತರ್ಲ್ಯಾ

 

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಗಾರಾಂನಿ ವಿಮಿರೆತಾಂತ್ ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ    -    Kittall Media Network

ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 15 ವೆರ್, ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾರ್ಕೂರ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಅಬುದಾಬಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಖಾಡಿಯೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಡುಣೆ 55 ವಯ್ರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಗಾರ್, ಉಮೆದಿನ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆ. 

 

’ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್    -    Kittall Media Network

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜಾನಿ, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಕ್ 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೊ ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 

 

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗಡ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ಮ್ಯಾಂಗಲೊರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೈಂಡರ್.ಕೊಮ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ - ದರ್ಶನ    -    Kittall Media Network

ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಂಯಚೆ ಉಗಮ, ಹೊಳಚೆ ಆನಿ ಆರತಾಂಚೆ ಸೆಟ್‌ಲೈಟ್ ತಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಖಲ ಜಾಲೆಲೆ ಭುಂಯಚೆ ಮುಳಾಕ ನಂಯ ಹೊಳಚೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಬದ್ದಲ

 

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್ 

 

"ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಕರಾ, ಠಿಕೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆತಾತ್ ?" - ಡಯಾನ್ ಡಿಸೊಜಾ    -    Kittall Media Network

ಜಾಂವ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ - ಜಾಂವ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್, ಮ್ಹಿನತೆಂತ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ, ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್, 

 

ಆಗೋಸ್ತ್ 27 : ಪ್ರೊ| ಸೀತಾಂಶು ಯಶಶ್ಚಂದ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಹೋಟೇಲ್ ದೀಪಾ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ 

 

ಪ್ರೀ ರೆಕೊರ್ಡೆಡ್ ನಾಟಕ್, ನಾಟಕ್ ನಯ್ - ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ    -    Kittall Media Network

ನಾಟಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ prerecorded ಚಲೊಂಕ್ ನಜೊ, ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಯ್ ನೀಜ್ ಉಲೊಣ್ಯಾಚೆರ್ ಚಲಾಜೆ. ಲೆಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಟಕ್ ವಚೊನ್ 

 

ಅದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಥಂಯ್ ವೋಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲೊ ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೈಂದೂರ್, ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಅಚಾನಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಥಂಯ್ ಆಮಿ ದೂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್.

 

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಫ್ರಾಯ್ ಥಾಪ್ಚಿ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಯ್ - ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅನಿಲ್    -    Kittall Media Network

ಪತ್ರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಥಾಪ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಫಕತ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ ತಶಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾತ್. ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಚೆರ್ ಎಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ 

 

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ : ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದವಿಕಾ ಶಿಕಪ್    -    Kittall Media Network

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ, ಕೊ೦ಕಣಿ ಸ೦ಸ್ಥೊ, ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ್, ಮ೦ಗ್ಳುರ್, ಹಾಣಿ ಟಪ್ಪಾಲಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ೦ತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್