Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

ಕವಿಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ - ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್

Kittall Media Network        2017-07-25 12:19:56
  |     |   

ಆಯ್ತಾರಾ, ಜುಲಾಯ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚ್ಯಾ ’ರೈತಬಂಧು’ ಜೀವನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಚವ್ಕೆಂತ್ ’ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್’ ಆನಿ ’ಬಿಂದಾಸ್’ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆಟಿಚಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ.

 

ಪಾಪನಾಶಿನಿ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿರ್, ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಾರ್ ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಪಿಂತುರಾಪರಿಂ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ನಜ್ರೆತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಚವ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಕವಿ, ಲೇಕಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಪ್ರೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

 

 

 

ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಲೇಕಕ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಟಿ.ವಿ. ನಿರೂಪಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ ಹಾಣೆ , ಕರಾವಳೆಂತ್ ಆಟಿಚೊ ಮಯ್ನೊ, ಆಟಿಚಿ ಆಮಾಸ್, ಸಾತಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಸಾಲಿಚೊ ಕಸಾಯ್ ಆನಿ ಮಯ್ನೊಭರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾಖಾಣ್ ಜೆವ್ಣಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ವಿಸ್ಕಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

 

ಜೊಮೆಲ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಣೆ ’ಆಸ್ಪತ್ರ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲಿ ತರ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆ ’ವಾಟ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಜೀವ್ ವಾಂಚವ್ಚೆ ಸೆವಾಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಎಕಾ ಜಿವಾಕ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಜಿವಾಪರ್ಯಾಂತ್ ವರ್ನ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಆಜ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚಿಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಜೊಡ್ಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತಬ್ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತಾಣಿ ಕಳ್ವಳೆ ಉಚಾರ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಹಾಣೆ ’ತೀನ್ ಘರಾಂಚೊ ಏಕ್ ದೇಶ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗಾಂವ್ ಚೂಕ್‌ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ನಾಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಜಳ್ತೇ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಅಜೂನ್ ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಫಾರೂಕ್, ಸದಾಶಿವ ಆನಿ ಕವಿಮಧ್ಲೊ ಬಾಂದ್ ಆಪಡ್ಚಿ ಸಳ್ಗಿ ಜಾಂವ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ನೊಂದಾಯ್ಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್, ಉಜ್ಯಾಜಿಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಳ್ಗಿ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ದೇಶ್ ಶಾಬೀತ್ ಉರ್ತಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್, ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಣಿ ’ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎದೊಳ್ ನಾಂವ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್, ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಭಾಯ್ಲೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ನಂಜೆಪರಿಂ ಪಾಲೆವ್ನ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣೆ 1990 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರವ್ನ್, ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಂತೀ ತಿತ್ಲೀಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ’ ಹೊಲಿಡೇ ರಿಸೊರ್ಟ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ ತರ್, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹಿಣೆ ’ಸಂಸಾರ್ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲಾ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವೊಸ್ಯಾಕ್, ಸಂವೇದನಾಂ - ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ಮರೊನ್, ಸಂಸಾರ್ ಕುರ್ಡೊ ಜಾತಾನಾ, ಕವಿಚೆ ದೊಳೆ ಸದಾಂಚ್ ಉಗ್ತೆ ಉರೊಂ ಆನಿ ದೀಶ್ಟ್ ಗಯ್ರಿ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

ಆಲ್ವಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ಬಾಪಯ್ಚಿ ದೂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್, ಖುದ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ಬಾಪಯ್ಚಿ ದೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲೊ ತರ್, ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ನಾಗರಿಕತೆಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಶೆಂ ಮರ್ಜ್ಯಾಂನಿ ಗರ್ಜಾಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಜ್ ಕಶೆಂ ಮರ್ಜ್ಯೊಚ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಗುಲಾಮಾಪರಿಂ ಘೊಳಯ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ’ವಿಣ್ಗೆಂಸತ್’ ಆಂಗ್ ಆನಿ ಆಂಗ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ನೆಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂಚೆಂ ಸಮೀಕರಣ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಪೇಶ್ ಕೆಲೆಂ.

 

ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣೆ ’ ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಜ್ರಾಪೀಲಾಂಚ್ಯಾ ದುಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಕಾಳಾಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸಮಾಜ್ ಕಸೆಂ ರಂಗ್ ಬದ್ಲಿತಾ ಆನಿ ಶೆವ್ಟಿಂ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ನೊಂದಾಯ್ಲೊ ತರ್, ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಣೆ ’ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜೀವ್ ಭರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್‌ಯ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಕಾಂತ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕೆಲೊ.

 

 

 

 

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ’ ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಜೊ, ಉದಕ್ ಆನಿ ವಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಪಾರಿಂಮಧ್ಲೊ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾನಿಮ್ತಿಂ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸಾಕ್ ಬಿಗ್ಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ವ್ಯಾಸ್ಥಾಚೆರ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

 

ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ, ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ’ ತೂಂ ಸೊಬೀತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಿ ಪುರುಷಾಮಧ್ಲ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಸಂಬಂದಾಚಿಂ ಸುತಾಂ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿಂ, ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಿಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಜನಭಿ ಹಾಚಿ ಹಿಂದೀ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

 

 

 

 

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ( KWAA ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಪೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೇರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ " ಕವಿಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ಷು‌ಬ್ದ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ"

 

ರೈತಬಂದು ಜೀವನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಆನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

 

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಪನ್ನಾಸಾಂವಯ್ರ್ ಕವಿ ಆಸೊನ್ ಸಂದ್ರಪಾಪ್ರಕಾರ್ ಕವಿತಾ ಲಿಖ್ತಾತ್ ತರ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್. ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆತಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೆವೆಂತ್ ಯೀ ಹೊ ಪಂಗಡ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸಾ.

 

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯೆಲ್ ರಂಜಾರ್ ಮಿಯಾರ್, ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ ಅಲಂಗಾರ್, ಜೋಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್, ’ಸ್ನೇಹ’ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೊ ಕಾರ್ಕಳ್, ಕವಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

 

ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ : ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೊ, ಸ್ನೇಹ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಕಾರ್ಕಳ್