Open page

ಚರ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ    -    ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಉದರಗತೇಕ ಆಸಚೆ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲೋವಚೆ ಲೋಕಾಲೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸ್ಥಾನಾರಿ ಆಸಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಾಚೆ ಅನುದಾನಾರ ಚಲಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹರಯೇಕ ಪಂತಾ ಚರ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜಾತಾ ಆಸಚೆ 

 

ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಪುನ್ನವ ನಾಕಾ ?    -    ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಅಮಾಸ ಕೊಣಾಕಯಿ ನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹೋಣು ಸಕಡಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಅಮವ್ಯಾಸೆ ಕಾಳೊಕು ಅಜ್ಞಾನ ಆನಿ ಅಶುಭ ಸೂಚಕ. ಪುನ್ನವ ತಶೆಂ ನಯಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಳೆರಿ ಉಜ್ವಾಡು, ಚಾನ್ನೆಚಿ ರಾತ. ಜ್ಞಾನಾಚೆ ಕಣಜ. ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಕರಿಚೆ ಪ್ರಕಾಶ.

 

ಅಸಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಆಯ್ಕುನ್ ವೊಗೆಂ ಕಶೆಂ ಬಸುಂ?    -    ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಜೆರಿಕ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ, ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ತಾಕಾ ವರ್ತೆಂ, ಪೂಣ್ ಧಾ ಜನ್ಮಾಂನೀ ಧಾ ಜೆರಿಂನಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವನಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕವನ್ ಸಂರಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ!  

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ