Open page

ಅಸಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಆಯ್ಕುನ್ ವೊಗೆಂ ಕಶೆಂ ಬಸುಂ?    -    ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಜೆರಿಕ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ, ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ತಾಕಾ ವರ್ತೆಂ, ಪೂಣ್ ಧಾ ಜನ್ಮಾಂನೀ ಧಾ ಜೆರಿಂನಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವನಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕವನ್ ಸಂರಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ!  

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್